Kabelio ilgio lentelė

Kabelio ilgio lentelės elektros kabeliams: